Στέγαστρα

 Τοποθέτηση και ασφαλής στήριξη για στέγαστρα με γυαλί ασφαλείας tempered, ή τρίπλεξ με μεμβράνη ασφαλείας laminated. Η τοποθέτηση τους γίνεται είτε με προφίλ αλουμινίου είτε με σημειακή στήριξη από ανοξείδωτα εξαρτήματα